Skip to main content

Obchodní podmínky

Prodejce:
Valeria Šmídková,
Se sídlem Tálinská 691, Liberec VIII, 46008
IČO: 17792380
Email: art@valeriesmidkova.com
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.valeriesmidkova.com

 

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky o poskytování služeb a prodeji zboží (dále jen „Obchodní podmínky“) je uzavřena mezi živnostníkem Valerie Šmídkovou, IČO 17792380 (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“) při nákupu zboží a služeb na webové stránce umístěné na adrese www.valeriesmidkova.com. Obchodní podmínky se dále upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

II. Objednávky a Kupní Smlouva

2.1 Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami provedením objednávky. Při objednávce Kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2.2 Prodávající zpracovává objednávky na základě dostupnosti zboží. V případě, že některé zboží není skladem, bude Kupující informován o odhadovaném termínu dodání nebo mu bude nabídnuta alternativa.

2.3 Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzovacího e-mailu Prodávajícím Kupujícímu.

III. Platby

3.1 Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Kupující volí platební metodu během objednávkového procesu.

3.2 Při platbě Prodávajícímu Kupující sdílí nezbytné informace, včetně e-mailu, telefonu a adresy, prostřednictvím zabezpečené platební brány.

3.3 Hotovostní platby nejsou akceptovány.

3.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV. Dodání zboží nebo služby

4.1 Dodací lhůta je stanovena v potvrzení objednávky. Prodávající se snaží dodržovat tuto lhůtu co nejvíce.

4.2 Prodávající nese odpovědnost za škody způsobené při přepravě zboží.

V. Ochrana osobních údajů

5.1 Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v souladu s ujednáním GDPR – ochrana osobních údajů.

VI. Reklamace a Vrácení zboží

6.1 Podmínky týkající se reklamací a vrácení zboží jsou specifikovány v Reklamačním řádu.

VII. Omezení odpovědnosti

7.1 Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo zacházením se zbožím.

7.2 Prodávající nenese odpovědnost za případné technické problémy nebo přerušení provozu webového obchodu.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Obchodní podmínky mohou být změněny Prodávajícím. Změny budou účinné od data uvedeného na webových stránkách.

8.2 Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami před odesláním objednávky.

Tato verze Obchodních podmínek byla aktualizována dne 2. prosince 2023.
Tálínská 691, Liberec 8, 460 08
Valerie Šmídková, telefon +420 602 821 760