Skip to main content

KDO JE VALERIE?

Valerie je ženou mnoha barev a odstínů prožívající život skrze umění a tvorbu. Od útlého věku se věnuje hře na flétnu, malbě a kresbě. Vystudovala německé gymnázium, po kterém se vydala prozkoumávat krásy světa. Konkrétně magii Irska, které jí je doposud velkou inspirací. Nyní se věnuje ilustraci, kresbě, malbě, digitální tvorbě a také studiu naturopatie. Všechny její zájmy navzájem propojuje láska k přírodě a zkoumání vlastního nitra. Valerie má za sebou několik významných výtvarných projektů, kterými jsou třeba minifilmy o zdraví, kde se propojily její dvě vášně, ilustrace a byliny. Minipořady jste mohli vidět začátkem roku 2023 premiérově v České televizi. 

Na výtvarné tvorbě ji nejvíce baví sebepoznání, které skrze malbu a kresbu svých grafik a obrazů zažívá. Sama o nich říká, že jsou mapami jejího vědomí a podvědomí, prožitků a informací v nich uložených. Obrazy, které maluje jsou univerzální a každý je může využít ke zkoumání sebe sama.

Valerie je také studentkou klinické naturopatie. Čtyřletý obor propojující nutriční terapii, biologii, biochemii a fytoterapii. Vystudovaný naturopat má hlubokou znalost lidského těla a velkou škálu možností, jak jej léčit. Zde se propojuje zdánlivě nepropojitelné – přírodovědný a humanitní obor. Valerie totiž vnímá i svou výtvarnou tvorbu jakožto nástroj léčení a ráda by tyto dva obory ve své praxi v budoucnu propojila.

Podcast Na vlnách kakaa s Valerií Šmídkovou o umění, studiu naturopatie a zdraví.

S láskou Valerie