Čtyři směry

Jihu vládne had (nebo také drak), který nás učí proměně. Ukazuje nám kouzlo pomíjivosti a nových začátků. Otevírá v nás plodnost v širokém slova smyslu. Propojuje nás se Zemí, naším tělem, ženskou esencí v nás a jejími tvůrčími kvalitami.

Západu vládne jaguár, šelma, která nemá přirozeného predátora. Je mistrem noci a dokáže se z lehkostí a obratností pohybovat na hranici světla a temnoty. Učí nás přijetí našich stínů skrze postavení se jim v temnotě noci a smrti identity jako příležitosti stát se ničím a vším zároveň. 

Severu vládne kolibřík, který nás vede nazpět k duchu, do srdce, do lásky z níž je utkána celá existence. Propojuje nás s předky a léčí budoucí generace. Učí nás lehkosti a radosti a ukazuje nám jednoduchost všeho. 

Východu vládne orel, který nás učí jak se na život podívat z vyšší perspektivy aniž bychom byli pohlceni detaily a maličkostmi. Vede nás k velkému duchu a jeho jasnosti. Pomáhá nám propustit minulost a uzřít odkud přicházíme a kam směřujeme.

Popis: Fix na papír

Rozměry (v x š) : 50 x 35 cm

Umístění: Soukromá sbírka