Objevse

vizuální identita

Objevse je festival, který se věnuje tématu sebepoznání a seberozvoje. Na jaře roku 2022 jsem pro jeden z jeho turnusů tvořila virtuální identitu, která se skládala z propagačního materiálu pro festival, z tvorby obsahu na sociální sítě, plakátů a tištěných programů do prostoru v nichž se celá akce konala.