Rovnováha

Život nás neustále učí balancovat s protiklady. Není to totiž jen o nalezení rovnováhy, ale o schopnosti v ní být a to je veliký a pro nás často nesnadný úkol. To, co totiž jednou nalezneme můžeme s trochou nepozornosti lehce ztratit. Možná je to tedy více o tom být pozorný vůči svému životu, událostem a lidem v něm a z této pozornosti svůj život vyrovnávat.

O tom mluví obraz RovnoVáhy. Na pozadí všeho vidíme tvář ženy obracející svou pozornost do nitra, což značí, že pouze skrze komunikaci sami se sebou a čas, který si sami dáváme, můžeme pochopit, co v daný moment potřebujeme. Je však důležité být bdělí i vůči vnějšímu dění, což nám ukazují otevřené oči, které se vznáší v ženiných dlaních. Na vahách visících nad dlaněmi vidíme rozdělené symboly jinu a jangu, které společně tvoří jednotu neustále prolínajícího se řádu a chaosu, plnosti a prázdna, světla a temnoty. Ve spodní části obrazu rozkvétají lilie a v nich se na sebe s úsměvem dívá muž se ženou. Ukazují nám, že v prostředí harmonie a rovnováhy můžeme růst, kvést a plodit. 

Jednoduše řečeno RovnoVáha je klíčem.

Popis: Fix na papír

Rozměry (v x š) : 420 x 297 mm

Umístění: Soukromá sbírka