Strom Poznání

Stejně tak jako se strom stává dospělým, když zapustí své kořeny hluboko do Země, jeho kmen zesílí a koruna se rozroste do nebes, tak i my lidé se stáváme dospělými, když si tímto procesem projdeme. Někteří z nás procesem růstu prochází rychleji, někteří pomaleji, ať je to tak či onak pro růst každý z nás potřebuje čas, výživu a velikou trpělivost se sebou samým. Ani ze semínka totiž nevyroste silný a moudrý strom během pár dnů, týdnů, měsíců nebo let. 

Jak roste a sílí náš strom života, tak rostou a zrají i naše vnitřní polarity, niterní žena a muž. I oni totiž nacházejí způsoby jak spolu komunikovat, spolupracovat a podporovat se. Jakmile je totiž naše vnitřní žena v harmonii se svým vnitřním mužem, společně zakořeněni v silných a zdravých kořenech, které společně svým souzněním a láskou vyživují, tak i my jsme zakořeněni v sobě a můžeme růst z nitra ven a sdílet se světem své dary. 

Když se měsíc a slunce spojí a my jsme schopni balancovat na hraně světla a temnoty, tak máme vnitřní kapacitu roztáhnout svá křídla a následovat bez předsudků a pochyb hlas našeho srdce, protože víme, že naše kořeny jsou silné a vyživené, koruna je propojená s nebesy a náš vnitřní pár tančí tanec lásky a podpory jeden druhého. 

Naše srdce září, je spojeno s duchem a zároveň je pod ochranou naší vnitřní stability, síly a jasnosti. 

Popis: Tuš na plátně, bílý dřevěný rám

Rozměry (š x v) : 297 x 420 mm, A3

Umístění: Soukromá sbírka